کرم بیوتی فول نوز ihb این سایت جهت اطلاع رسانی می باشد و تمامی مطالب این سایت منابع معتبر جمع اوری شده با این حال هر گونه استفاده و مشکل بعهده خودتان است و ما مسئولیتی قبول نمی کنیم جهت تبلیغ در این سایت بصورت بنری با ما تماس بگیرید http://ihbnose.ir 2020-09-24T06:25:43+01:00 text/html 2019-04-04T14:57:38+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری کرم بیوتی فول نوز ihb http://ihbnose.ir/post/7 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><span id="ctl00_Content_pDescription"><div align="center"><span id="ctl00_Content_pDescription"><div style="text-align: center;"><img src="http://shopcreamnose.ir/wp-content/uploads/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C.jpg" alt="http://shopcreamnose.ir/wp-content/uploads/کوچک کننده بینی گوشتی.jpg" width="479" height="380"></div><br></span><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="5">با تشکر از حضور شما</font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5">فعلا موجود نیست&nbsp; - با این حال سفارش خود را ثبت کنید هر موقعی که محصول شارژ شد با شما تماس و سپس ارسال می شود </font></div><br><br><font size="5"><br></font></div></span></div><div align="center"><b><font size="5" color="#FF0000">خرید ‍‍‍‍ </font><font size="5" color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b></span> IHB</font><font size="2"><font size="5"><br></font><br><br></font></b><br><br><br><p style="text-align: center;" align="right"><strong> <font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">این محصول 100% بدون عوارض می باشد و تاکنون هیچ گونه عارضه ای در رابطه با استفاده این محصول مشاهده نشده است.</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="right"><br></p><div align="center"><img alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/کرم.jpg" src="http://buyiranian.persiangig.com/image/%DA%A9%D8%B1%D9%85.jpg"></div><p style="text-align: center;" align="right"><br><br></p><p style="text-align: center; "><br></p><p align="center"><b><font size="3"> <font size="2">این <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> </span>جهت <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> </span>کردن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>و خوش فرم کردن <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>بهترین چیزی</font></font></b></p><p align="center"><font size="2"><b> است که تا کنون بعد از عمل جراحی به بوجود آمده است.</b></font></p><p align="center"><br> </p><p align="center"><font size="2" color="#000099"><b>بدون بازگشت</b></font></p><p style="text-align: center; "><br></p><p align="center"> <font size="2"><b><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>بیوتیفول نوز<font size="3"> </font></font><font size="3"><font color="#CC33CC">( Beautiful Nose</font> <font color="#CC33CC">) <br></font></font></b></font></p><p align="center"><font size="2">از بهترین مواد کاملا گیاهی ساخته شده است که آن را به یک <br></font></p><p align="center"><font size="2">کرم کوچک کننده و فرم دهنده بسیار عالی بینی بدل میکند.<br></font></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1764613/ihb.jpg" alt="کرم کوچک کننده بینی گوشتی" width="488" vspace="0" hspace="0" height="170" border="0" align=""></p><p align="center"> </p><p align="center"><font size="2"><br></font></p><p align="center">&nbsp;کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز فقط جهت بینی های گوشتی قابل استفاده</p><p align="center"><font size="2">&nbsp;است که قالب بینی ها به این گونه اند<br><br></font> <font size="2"><br>&nbsp;و جهت کوچک کردن بینی های استخوانی قابل استفاده نمی باشد . <br></font></p><p align="center"><font size="2">دوره درمان کرم بیوتی نوز بستگی به اندازه بینی دارد<br></font> <font size="2"><br> <b>ولی نتیجه محسوس را حداقل بعد از 2 تا 3 هفته قابل مشاهده خواهد بود .</b></font></p><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/589/1764613/nosesmall.jpg" alt="کرم کوچک کننده بینی بیوتی فول نوز" width="438" vspace="0" hspace="0" height="438" border="0" align=""></p><b><font size="2"><font color="#993399"><font color="#CC0000"><br></font><br></font><br><font color="#000099">&nbsp; اگر از عوارض اعمال جراحی <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>می ترسید؟</font></font></b><br></div><br><br><font size="2"><b><span style="font-size: 10pt; "><font color="#CC33CC"> اگر می خواهید با کمترین هزینه بهترین نتیجه را بگیرید ! </font></span></b></font><p align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><strong><font color="#000099"><font color="#3333FF"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></b></font>روش اول : خرید پیامکی <br></font></strong></span></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br><img src="http://shoptablets.ir/img/sms.jpg" alt="" width="278" height="280"></p><p align="center"> </p><div align="center"><div><p><b><font color="#CC33CC"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000000">خرید پیامکی </font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="color: rgb(0, 0, 0); background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b></span> :</span></span></font><br></b></p><p align="center"><b><font size="1">جهت خرید کافیست : نام و آدرس خود را به شماره&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"></span></strong></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000">50005410510&nbsp;&nbsp; </font></span></strong></span></strong></span>ارسال نمایید</font></b></p><p><b>پس از ارسال پیامک منتظر اس ام اس تایید خرید تان طی 24 ساعت باشید</b><br></p></div><br><p align="center"><font color="#006600"><b><font size="2">ترتیب : (</font></b></font><font color="#006600"><b><font size="2"><font color="#006600"><b><font size="2"> نام کالا، </font></b></font>نام و نام خانوداگی آدرس منزل کدپستی)</font></b></font></p><p align="center"><br><br></p><p align="center"><font size="1">مانند نمونه زیر به ما پیامک ارسال کنید</font></p><p align="center"><font size="1"><font color="#FF0000"><b>نمونه پیامک :</b></font></font></p><font size="1"><b><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);">مهدی اکبری آدرس تهران خیابان ولی عصر کوچه 22 پلاک 3 کدپستی 497173932&nbsp; کرم کوچک کننده بینی <br></span></b></font><p align="right"><br></p><p align="right"> <b><font size="2">قیمت : <font color="#c20368">135,000</font> تومان</font></b></p><p align="right"><br><font size="1"><b>خرید پستی یعنی:</b><br><br><font color="#FF0000"><b>ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت</b></font></font> </p></div><p align="center"><font color="#3333FF"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> روش دوم :خرید اینترنتی </b></font><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#008000">روش خرید:</font> برای<font color="#000099"> </font><font color="#3333FF"><font color="#000099"><b>خرید <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کرم</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کوچک</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">کننده</b> <b style="background-image: none; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%; background-clip: border-box; background-origin: padding-box; background-size: auto auto;">بینی</b> </span>IHB،</b></font> </font>پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا <br></p><p align="center">محل کار تحویل بگیرید، سپس و<b>جه کالا&nbsp; </b>را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.</p><div align="center"><br></div> <p align="center"><a title="کرم کوچک کننده بینی IHB" href="http://www.bziran.com/add2card.php?vendors=21330051&amp;id=166&amp;AdsID=50602&amp;ads_type=&amp;percent=" target="_blank"> </a></p><div align="center"><br><a href="http://buyiranian.shoperzfa.com/Card.html?pid=131198&amp;uid=" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/449/1344672/postal.gif" alt="http://buyiranian.persiangig.com/image/خرید پستی.jpg" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></a></div> text/html 2017-02-10T05:47:21+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری ویژگی های بینی گوشتی http://ihbnose.ir/post/6 <br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/650/1949666/creamnose.JPG" alt="همه چیز در مورد بینی گوشتی" align="" border="0" height="376" hspace="0" vspace="0" width="461"></div><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b><br>مقدمه:</b></font><font color="#000099"><br></font></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000099">در این مقاله&nbsp; که از سایت های معتبر گرداوری شده است&nbsp; توضیحاتی کامل در رابطه اینکه بینی گوشتی به چه بینی هایی گفته می شود&nbsp; و جراحی بینی گوشتی&nbsp; اطلاعاتی در اختیار شما قرار خواهیم داد.</font><br>&nbsp;</font>لازم است بدانید که بیشترین بخشی که بر روی آن عمل‌های زیبایی انجام می‌دهند ، در سراسر دنیا بینی است که ایران هم یکی از بیشترین مشتری‌های جراحی بینی را داراست .<br>بسیاری از افراد به خاطر داشتن اعتماد به نفس پایین و زشت پنداری خود ، دست به عمل‌های زیبایی زیادی می‌زنند تا بتوانند اعتماد به نفس خود را به دست بیاورند .<br><br>همه ی افراد به خصوص خانم ها به زیبایی اهمیت بسیاری می دهند و صورت زیبا از همه چیز برای آنها مهمتر است.جراحی بینی یکی از عمل هایی است که روز به روز در حال افزایش است و خیلی ها به دنبال انجام عمل زیبایی بینی&nbsp; هستند که به دنبال آن نیز در انتخاب جراح بینی تلاش دارند.اما بنابر نظراتی که ابراز شده جراحی بینی گوشتی به ظاهر کمی ریسک است و اغلب فکر می کنند این عمل با موفقیت روبرو نخواهد شد.<br>&nbsp;<br><font color="#FF0000"><b>بینی گوشتی چیست؟<br></b></font></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000000">بینی گوشتی اصطلاحی است که به بینی هایی که در قسمت نیمه پایینی بینی دارای پوستی ضخیم&nbsp; و چربی زا هستند است اطلاق می شود یا به عبارت دیگر<br>وقتی پوست بینی ضخیم&nbsp; و غضروفهای بینی نازک باشند بینی را گوشتی می گویند</font>.</font></font><font color="#000000">ظاهر بینی گوشتی شبیه به بینی است که یک توپ در انتهای آن قرار دارد. این حالت دلایل زیادی دارد و نوع عمل جراحی بسته به علت زمینه ای آن مقداری متفاوت می باشد. ممکن است دلیل آن پوست یا غضروف و یا هر دوی آنها باشد که می توان با برداشتن یا اصلاح آنها، شکل بینی را تغییر داد.</font><br></font>&nbsp;با تکنیک های قدیمی تر&nbsp; تقریبا کار خاصی برای بینی های گوشتی نمی شد انجام داد.زیرا آن تکنیک ها غالبا کاهنده بودند اما با تکنیک های جدید دستیابی به زیبایی برای بینی های گوشتی فراهم شده است.<br></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font face="Mihan-Yekan" size="4">چیزی که ممکن است ظاهر یک فرد را نا زیبا کند بینی با نوک پهن و گوشتی است که تاثیر بسیار بدی در صورت فرد دارد.با عمل جراحی بینی این نازیبایی به راحتی برطرف خواهد شد.اما پزشک باید در نظر داشته باشد که نوک بینی به دقت تراش داده شود و در صورت لزوم استخوان های بینی نیز کمی جابجا شوند.<br>یکی دیگر از انواع عمل زیبایی بینی های گوشتی, رینوپلاستی کوچک کننده است که به معنی کوچک کردن بینی گوشتی است.</font>بینی گوشتی به بینی گفته می شود که پوست ضخیم و غضروفهای نازک و ضعیف داشته باشد.برعکس اگر پوست بینی نازک و غضروفهای زیر ان محکم&nbsp; باشد بینی استخوانی می باشد.<br><br></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong>تصورات غلط درباره ی بینی گوشتی</strong><br>تصورات غلط زیادی درباره ی چگونگی بهبود ظاهر بینی گوشتی وجود دارد. از نظر عموم مردم این گمان وجود دارد که برای اینکه بینی کمتر گوشتی به نظر برسد باید بافت زیادی برداشته شود. <br>هر چند این عمل روشی مرسوم در گذشته بوده است اما مشخص شده است که تراشیدن غضروف نوک بینی به منظور اصلاح بینی گوشتی اغلب منجر به ناپایداری شده و در نتیجه ظاهری غیر طبیعی به جای می ماند. <br>غالباً آنچه که ما باید جهت اصلاح چاقی نوک بینی انجام دهیم تغییر جهت دادن غضروف جانبی محدب در قسمت پایینی که موجب این حالت شده است، می باشد.<font color="#FF0000"><br>&nbsp;<b>برخی مشخصات بینی های گوشتی عبارتند از :&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font><br>1*&nbsp; پوست ضخیم و چرب نوک بینی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>2* غضروف پهن و بزرگ جلوی بینی&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;3* بافت همبند زیاد در زیر پوست <br>&nbsp; 4*&nbsp; غضروف های بزرگ و قطور پایینیِ کناری&nbsp; <br>&nbsp; 5* بافت ضعیف غضروفی که معمولا حالت ارتجاعی دارد<br></font><font color="#FF0000"><b><br></b></font></font><br><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b><strong>جراحی بینی گوشتی و غضروفی </strong></b><strong></strong><font color="#000000"><br>در طول جراحی ممکن است برش هایی در داخل بینی یا روی قسمت جداکننده ی سوراخ های بینی (columella) ایجاد شود. این برش ها موجب آشکار شدن غضروف و ساختار زیرین بینی می گردد و با توجه به خواسته ی بیمار تغییر شکل داده می شوند. <br><br>در بینی های گوشتی، این عمل ممکن است شامل تنگ کردن ساختار بینی و برداشتن پوست اضافه و گاهی اوقات حتی اضافه کردن گرافت های غضروف برای شکل دهی بینی باشد.</font><font color="#000000"><br>بعد از دستیابی به شکل مورد نظر بینی، پوست بر روی بینی قرار گرفته و بخیه زده می شود و از آتل نیز برای ثابت نگه داشتن بینی در حین بهبودی استفاده می شود.</font><b><br><br><br></b></font></font></font><b><font color="#FF0000">پیشامدهای بعد از عمل بینی گوشتی:</font></b><br>بسیاری افراد پس از اینکه برای کوچک کردن بینی خود را عمل جراحی انجام میدهند ، با مشکلاتی جدی برای بینی خود مواجه میشوند که حتی از کرده خود پشیمان می شوند ولی دیگر سودی ندارد.<br>مراجعه کنندگانی که مشکل اصلی آنها&nbsp; بافت نرم زیاد و به خصوص پوست قطور می باشد، به این دلیل که تورم ناشی از عمل برای شکل دهی&nbsp; نهایی طولانی می شود، کار عمل جراحی بینی آنها کمی&nbsp; دقیق تر و حساس تر است و به جراح مجرب و کار آمد تری نیاز دارد و هم جراح و هم بیمار بایدکمی صبور باشند تا به نتیجه دلخواه دست پیدا کنند. این زمان گاهی تا سه سال هم گزارش شده است. البته لازم به ذکر است این تورم در بینیهای گوشتی با آمپول های ضد التهاب بر طرف می شود .<br><br>یکی دیگر از مشکلات بینی گوشتی وقتی پیش می آید که می خواهیم بینی را بیش از حد کوچک کنیم.پوست ضخیم تمایل ندارد بعد از جراحی به آن سرعتی که ما می خواهیم منقبض شود. اگر نوک بینی یا پل بینی خیلی کوچک شود، فضای بین اسکلت بندی بینی که کاهش داده شده است و پوست بینی بعد از مدتی توسط اسکار ( یا اصطلاحا گوشت اضافی ) پر می شود.<br>البته ضخامت پوست بینی در افراد مختلف متفاوت خواهد بود و معمولا افرادی که دارای چربی زیادی در صورت هستند صاحب این نوع بینی خواهند بود.افراد دارای بینی های گوشتی دارای بینی های پهنی هستند که عضروف های نوک بینی آنها از زیر پوست قابل مشاهده نیست، در موارد حاد تر غضروف های بینی قابل لمس هم نخواهند بود.<br><font color="#CC33CC"><br></font></font></font><br> text/html 2017-02-04T20:20:12+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری هزینه های عمل زیبایی بینی http://ihbnose.ir/post/5 <font class="text4"><h3 class="rutitr"><br></h3><h3 class="rutitr">ایرانی‌ها برای هر عمل جراحی زیبایی چقدر پول خرج می‌کنند؟ برای دانستن پاسخ این سوال تا آخر با ما باشید.</h3><h3 class="rutitr"><br></h3><h3 class="rutitr"><font size="4" face="Mihan-Yekan">مسائل فرهنگی و اجتماعی جوامع نقش مؤثری در زیبایی دارند به طور مثال ژاپنی‌ها روی جراحی چشم و پلک کار می‌کنند. <br></font></h3><h3 class="rutitr"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بدریخت انگاری، عدم عزت نفس، کسب اعتماد به نفس یا خود برتربینی و یا هرچه، دلیلش هرکدام باشد باعث شده تا ایران در رده‌های بالای کشورهای با عمل‌های زیبایی بالا قرار گیرد؛ چنان که طبق آمار انجمن تحقیقات راینولوژی ایران، سالانه بیش از ۸۰ هزار مورد فقط جراحی زیبایی بینی در کشور انجام می‌شود. با این حال و به گفته مسئولان، آمار دقیقی از میزان اعمال جراحی که در ایران انجام می‌شود وجود ندارد.</font></h3><p><b><font size="4" face="Mihan-Yekan">با توجه به اینکه عمل‌های جراحی روز به روز بیشتر می‌شود هزینه‌های این جراحی‌های زیبایی نیز روند صعودی طی می‌کنند، این نکته هم جالب توجه است که با رشد فزاینده قیمت‌ها، اقبال این جراحی‌ها میان مردم نه تنها پایین نیامده، روز به روز بیشتر هم می‌شود.</font></b></p><p><br></p><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>لیفت صورت و گردن</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت قسمت میانی صورت شامل خط خنده &nbsp;: &nbsp; &nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت قسمت پایین صورت و گردن: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هجده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت قسمت پایین و میانی صورت:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هجده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">گردن بوقلمونی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; نه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">مینی فیس لیفت: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت گردن: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت مستقیم گردن: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; شش میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت دم ابروها&nbsp; با اتصال به جمجمه(لیفت مانکنی) : &nbsp;&nbsp;&nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت مستقیم ابروها***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سه و نیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت ابرو و پیشانی از فرق سر: &nbsp; &nbsp; ده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت چانه***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت توتال صورت شامل گردن ؛ صورت و پیشانی و دورچشمها : چهل و پنج میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع کله ماهی طرفین چانه***:&nbsp; شش میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>خط خنده</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع خط خنده با لیفت قسمت میانی صورت:&nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">برداشتن مستقیم خط خنده با عمل جراحی***: &nbsp;&nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پر کردن خط خنده با بافت طبیعی (غیراز چربی)*** &nbsp;&nbsp; پنج میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع خط خنده با ساکشن***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پر کردن خط خنده با چربی*** : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; دو میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پرکردن خط خنده با پروتز در تمام طول***: &nbsp; &nbsp;&nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پر کردن خط خنده مجاور بینی با پروتز***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>ابرو و پیشانی</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت ابرو و پیشانی از فرق سر:&nbsp; ده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">کوتاه کردن پیشانی***:&nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت پیشانی و ابروها با آندوسکوپ: دوازده&nbsp; میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پیشانی&nbsp; ناندرتال:&nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پروتز پیشانی: شش میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پروتز شقیقه ها :&nbsp;&nbsp; شش میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت دم ابروها (لیفت مانکنی به روش دریل استخوان جمجمه)*** : &nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت مستقیم ابروها***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سه ونیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع کچلی ابرو***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; یک ونیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>لب</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت سانترال لب***: &nbsp;&nbsp; سه&nbsp; میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت گوشه های لب***: &nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">برداشتن شیارهای گوشه لب با جراحی***: سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">لیفت لبخندی گوشه های لب***:&nbsp; پنج میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع پیچش لب در حالت خنده***: دو میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">پروتز لب***:&nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">برجسته کردن لب صفر(لب فوقانی)***: &nbsp; چهارمیلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">تخلیه موکوسل لب (هرعدد)***: &nbsp; صد هزار تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>پلک</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی پلک فوقانی(کلاسیک)***:&nbsp; چهار میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی پلک فوقانی ( سبک مصری)***:&nbsp; پنچ میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی پلک فوقانی با برداشتن بافت نرم زیر ابروها***: چهارو نیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی پلک تحتانی&nbsp; جهت برداشتن چروک***: پنج میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی پلک تحنانی جهت برداشتن پف پلک بدون برش پوست***: شش و نیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">تراشیدن استخوان برجسته کاسه چشم توام با عمل زیبایی پلک فوقانی***: هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">ایجاد چین در پشت پلکهای فوقانی*** : &nbsp; چهار میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع برجستگی عضلانی مماس بر مژه های پلک تحتانی*** &nbsp; سه میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع گودی کاسه چشم ***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع گودی زیر چشم***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">رفع کیسه های پوستی زیر چشمها***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; هفت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">برداشتن پرده گوشه چشمها***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; سه و نیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">چشم آسیایی***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">کشیدن گوشه چشمها( به روش دریل لبه استخوان کاسه چشم)***: هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">گربه ای کردن چشمها: &nbsp; &nbsp;&nbsp; چهارده میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل تصحیح افتادگی مادرزادی پلک (پتوز): &nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">برداشتن خال یا کچلی مژه لبه پلک***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یک میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">تخلیه شالازیون***: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پانصد هزارتومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">تزریق بوتاکس جهت درشت کردن نسبی چشمها***:&nbsp; یک و نیم میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan"><strong>بینی</strong></font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی بینی استخوانی: &nbsp; &nbsp; شش میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی بینی گوشتی: &nbsp; &nbsp; &nbsp; هشت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل اصلاح تیغه بینی: &nbsp; &nbsp; &nbsp; هفت میلیون تومان</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="3" face="Mihan-Yekan">عمل زیبایی بینی با تصحیح انحراف تیغه بینی: &nbsp; دوازده میلیون تومان</font></p><p><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br>بر اساس تحقیقات میدانی، قیمت‌هایی که برای هر جراحی زیبایی در نظر گرفته می‌شود بسته به دکتر آن و منطقه‌ای که کلینیک در آن قرار گرفته است تغییر می‌کند. تعرفه نداشتن این جراحی‌های زیبایی دست پزشکان این بخش را تا جایی باز گذاشته که برخی جراحی‌ها رقم‌های نجومی به خود بگیرد. بیشترین قیمت جراحی‌های زیبایی در حالی ۳۰ میلیون تومان (آن هم برای جراحی صورت) است که متوسط هزینه یک عمل قلب در ایران ۲۰میلیون تومان تمام می‌شود!</font></p> <p>&nbsp;</p></font> text/html 2017-02-04T15:10:35+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری عوارض بعد از عمل جراحی کوچک کردن بینی http://ihbnose.ir/post/3 <font class="text4"> <b><br></b></font><font class="text4"><b><font color="#FF0000" size="3"><font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img src="http://www.irannaz.com/user_files/L130695909047.jpg" class="attachment-300x200 size-300x200 wp-post-image" alt="عوارض بسیار وحشتناک جراحی زیبایی بینی" height="239" width="355"><br><br></font></font>بعد از جراحی بینی چه عوارضی منتظر شماست؟ دلتان می خواهد بدانید پس با ما همراه باشید:</font><font color="#FF0000"><br></font><br></b><font face="Mihan-Yekan" size="4">بسیاری از افراد برای کوچک کردن بینی خود به دنبال راهی می باشند بعضی از افراد عمل جراحی را انتخاب می کنند در این مقاله به عوارضی که ممکن است بعد از عمل جراحی کوچک کردن بینی برایتان اتفاق بیفتد شما را آشنا می کنیم <br>اهمیت تنفس از طریق بینی و تأثیر شگرف ظاهر بینی بر روی چهرۀ فرد بیانگر این است که جراح بینی باید علاوه بر برخورداری از دانش لازمه از تجربۀ کافی نیز برخوردار باشد.<br>در گذشته ای نه چندان دور جراحی پلاستیک بینی محدود به کوچک کردن و جمع کردن بینی بود و بینی ای مورد قبول بود که کوچک وسر بالا و قوس دار و اصطلاحاً عروسکی باشد امّـــا امروزه علم جراحی پلاستیک بینی نیز دستخوش تحولی شگرف شده است به نحوی که « رینوپلاستی تقویتی » در حال از رده خارج کردن « رینوپلاستی سنتی » است.<br></font><br><div align="center"><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><br>جراحی زیبایی بینی مشكلات و عواقب زیادی دارد.مهم‌ترین این علل به شرح زیر است : </b></font><p> <font face="Mihan-Yekan" color="#660000" size="4"><strong>1ـ اصلاح نكردن انسدادهای مكانیكی در حین عمل جراحی:</strong></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br> چنانچه قبل از عمل، بزرگی شاخك‌های بینی یا انحراف تیغه بینی وجود داشته باشد، جراح باید تلاش كند این موانع به ظاهر مختصر را هم برطرف كند. با توجه به این‌كه بینی با عمل جراحی معمولا كوچك‌تر می‌شود، چنانچه مانعی از قبل وجود داشته و انسداد هم ایجاد نكرده است را برطرف نكنیم، وقتی بینی جمع‌تر شد این مانع به ظاهر بی‌اهمیت باعث انسداد مسیر تنفسی می‌شود.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p> <font face="Mihan-Yekan" color="#CC66CC" size="4"><strong>2ـ تورم مخاط داخل بینی:</strong></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br> چنانچه به دلیل سینوزیت مزمن یا آلرژی شدید مخاط داخل بینی متورم باشد، ممكن است باعث انسداد تنفسی شود.</font></p><font face="Mihan-Yekan" color="#CC0000" size="4"><strong>3 ـ چسبندگی‌های داخل بینی:</strong></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font><p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> اگر جراح داخل بینی را زیاد دستكاری كند، باعث زخمی‌شدن مخاط بینی می‌شود. اگر مخاط زخمی‌شده در مجاورت یكدیگر قرار گیرند هنگام ترمیم به یكدیگر می‌چسبند و راه داخل بینی را تنگ می‌كنند.</font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p> <font face="Mihan-Yekan" color="#FF6600" size="4"><strong>4 ـ تنگ كردن بیش از حد سوراخ‌های بینی</strong></font></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><p> <font face="Mihan-Yekan" color="#FF0000" size="4"><strong>5 ـ برداشتن بیش از اندازه از غضروف‌های نوك بینی:</strong></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br> این امر منجر به تنگی مدخل بینی می‌شود.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">تاکنون با علل انسداد بینی بعد از عمل جراحی آشنا شدیم امّــا اگر جراح بینی از تجربۀ کافی برخوردار نباشد علاوه بر مختل شدن عملکرد بینی این احتمال وجود دارد که ظاهر بینی فرم مطلوب و مورد نظر را پیدا نکند و به شکل نامطلوبی در آید.</font> </p><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br><b>این شکلهای نامطلوب و دلایل آن عبارتند از:</b></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" color="#3366FF" size="4"><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><font color="#3366FF">1- غیر قرینه بودن سوراخهای بینی</font><br></strong>شکل و اندازۀ سوراخهای&nbsp; بینی تحت تأثیر قسمت های مجاورش می باشد، بطوری که وضعیت غضروف های نوک بینی، قسمت جلویی و پایینی تیغۀ بینی، اتصال بینی به لب بالا ونحوه و میزان برداشتن از سوراخ های بینی همه و همه روی شکل سوراخ بینی تأثیرگذارند و اگر به سوراخ های بینی فردی که عمل نکرده بنگریم معمولاً دو سوراخ بینی دقیقاً عین هم نیستند امّـــا فردی که عمل می کند بعد از عمل انتظار دارد که سوراخ ها کاملاً قرینه باشند، جراح در طی عمل باید تلاش نماید که میزان غیر قرینگی را برطرف کرده و تا آنجا که ممکن است آنرا اصلاح نماید.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" color="#3366FF" size="4"><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><font color="#3366FF">2- کجی بینی</font><br></strong>در مواردی که انحراف تیغۀ بینی شدید باشد معمولاً بر روی شکل ظاهری بینی هم تأثیر می گذارد و ظاهر بینی هم قرینه و صاف نیست، اصلاح کامل انحراف تیغۀ بینی از کجی ظاهری بعد از عمل جلوگیری می کند و اگر انحراف تیغۀ داخلی بینی قبل از عمل خفیف باشد و جراح آنرا در طی عمل زیبایی بینی اصلاح نکند این کجی به جا مانده علاوه بر آنکه ممکن است باعث انسداد بینی شود می تواند باعث کجی بعد از عمل بینی نیز شود.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" color="#00CCCC" size="4"><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><font color="#3366FF">3- غیر طبیعی بودن بینی</font><br></strong>&nbsp;اگر جراح به میزان زیادی از بافت های بینی بردارد نتیجۀ آن دماغی است که قوس زیادی دارد و اصطلاحاً سرسره ای است، زاویه زیادی دارد و اصطلاحاً خوکی است و در نمای رخ هم خیلی باریک است و روشن است که این بینی دیگر نمای نرمال و طبیعی را نداشته و ظاهری مصنوعی به فرد می دهد که مطلوب نیست، بنابراین جراح باید محتاط باشد و از ایجاد تغییرات زیادی که به بینی نمایی غیر طبیعی می دهد بپرهیزد.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br><strong><font color="#3366FF">4</font><font color="#3366FF">- منگنه ای شدن یا وجود فرو رفتگی هایی در دو طرف بینی</font><br></strong>بروز این مشکل علاوه بر اینکه به ظاهر بینی نمای نامطلوبی می دهد باعث می شود قسمت فرو رفته مانعی در مسیر راه هوایی باشد و فرد دچار انسداد بینی شود و علت بروز این عارضه برداشتن بیش از حد از غضروف بینی است، به طور طبیعی غضروفی که نوک بینی را تشکیل می دهد امتداد یافته و در لابه لای قسمتی از دیوارۀ خارجی سوراخ بینی قرار می گیرد، وجود این غضروف باعث می شود فشار منفی ای که به هنگام دم به قسمت های مختلف بینی وارد می شود نتواند پره های بینی را به داخل بکشد که در طی عمل جراحی معمولاً مقداری از این غضروف ها برداشته می شود تا نوک بینی جمع تر شود و اگر چنانچه بیش از مقدار لازم برداشته شود غضروف باقیمانده دیگر نمی تواند در مقابل فشار منفی هنگام دم مقاومت کند و به داخل کشیده می شود و سوراخ بینی تنگ شده و مسیر تنفسی با مشکل مواجه می شود.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" color="#3366FF" size="4"><br></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><strong><font color="#3366FF">5- کاهش حس بویایی</font><br></strong>پایانه های اعصاب بویایی در سقف حفرۀ داخل بینی قرار گرفته اند، این ناحیه در طی عمل زیبایی بینی معمولاً دستکاری نمی شود<br>&nbsp;بنابراین احتمال آسیب دیدن حس بویایی بعد از عمل جراحی وجود ندارد مگر در دو حالت:</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br><b>حالت اول:</b> اینکه فردی که تحت عمل جراحی قرار گرفته است از قبل مبتلا به پولیپ وسیع و منتشر بینی بوده است و همزمان با عمل زیبایی تحت عمل پولیپکتومی نیز قرار گرفته باشد و با توجه به اینکه ممکن است پولیپ ها در قسمت نزدیک به سقف حفره بینی قرار گرفته باشند برداشتن آنه ا و دستکاری آن قسمت ممکن است منجر به آسیب دیدن پایانه های بویایی شود و اگر فردی مبتلا به پولیپ وسیع بینی باشد بهتر است که ابتدا در یک عمل مجزا پولیپ ها برداشته شوند و سپس با فاصلۀ چند ماه بعد تحت عمل زیبایی بینی قرار گیرند.<br><br><b>حالت دوم: ا</b>گر به دلایلی که قبلاً ذکر کرده ام فردی در اثر عمل زیبایی بینی به درجاتی دچار انسداد بینی شود به همان میزان نیز دچار کاهش حس بویایی می شود زیرا برای اینکه بتوانیم بویی را حس کنیم باید مولکولهای فرّار آن ماده بتوانند از طریق بینی خود را به پایانه های اعصاب بویایی برسانند و چنانچه بینی مسدود باشد این مولکول ها قادر نیستند وارد بینی شوند تا بتوانند اعصاب بویایی را تحریک کنند.<b> <br>منبع :خبرگزاری آریا<font color="#3333FF"><br><br></font></b></font></div></font> text/html 2017-02-04T15:08:08+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری بینی گوشتی و بینی استخوانی چیست http://ihbnose.ir/post/2 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><br>دوستان با تعریف هر کدام از انواع بینی های زیر به تفاوت آنها پی می برید:</b><br><br><b>ضخامت پوست</b> عامل تعیین کننده بینی استخوانی و گوشتی است. بینی های استخوانی پوستی نازک یا متوسط و بینی های گوشتی دارای پوستی ضخیم هستند. بطور طبیعی پوست نیمه بالایی بینی، یعنی همان قسمتی که استخوان را میپوشاند نازکتر از نیمه پایینی، یعنی ناحیه ای که غضروف را می پوشاند می باشد.<br></font><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="irc_mi icb7WUwTaPaY-pQOPx8XEepE" style="margin-top: 104px;" src="http://drshahsavari.com/wp-content/uploads/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="Image result for ‫بینی استخوانی‬‎" height="341" width="497"></font><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#CC0000">بینی گوشتی و بینی غضروفی چیست؟</font><br>&nbsp;اگر پوست بینی ضخیم و غضروف های زیر آن نازک و ظریف باشد، بینی را گوشتی می نامند. برعکس، اگر پوست بینی نازک و غضروف های زیر آن محکم باشد، بینی غضروفی خواهد بود. <br><b>به عبارت دیگر:&nbsp;</b> در بینی های استخوانی بدلیل نازک بودن پوست جزئیات استخوانی از زیر پوست قابل مشاهده است، یعنی ممکن است لبه های استخوان چنانچه قبلا شکسته شده باشد دیده و لمس می گردد، همچنین در نیمه پایینی بدلیل نازک بودن پوست معمولا غضروف ها قوی و مستحکمند و پهنی و یا افتادگی در نوک بینی کمتر وجود دارد.در حالیکه در بینی های گوشتی بدلیل کلفت بودن پوست جزییات استخوانی و غضروفی مشاهده نشده و بدلیل سنگینی پوست غضروفها معمولا نازک و ضعیفند. بهمین دلیل هم در این نوع بینی ها سر بینی پهن و افتاده است.<br></font><br><br><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000" size="2"><b>آیا ممکن است بینی های استخوانی و گوشتی با هم اشتباه شوند؟</b></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="4">در اغلب موارد حتی افراد غیر متخصص هم میتوانند این دو نوع بینی را از هم افتراق دهند ولی گاهی اوقات در بینی با پوست نازک غضروفها بسیار قوی بوده و باعث پهن شدن و افتادگی سر بینی و در نتیجه اشتباه با بینی گوشتی میشوند. ولی اگر به مهمترین وجه افتراق این دو نوع یعنی ضخامت پوست توجه گردد کمتر دچار اشتباه میشویم. بینی های گوشتی دارای پوستی ضخیم بوده واگر کمی پوست سر بینی را بین دو انگشت فشار دهیم از سوراخهای ریز آن چربی به بیرون تراوش میکند، در حالیکه در نوع استخوانی این اتفاق نمی افتد.</font></p> <p><font color="#CC0000" size="2"><b>نتیجه جراحی در بینی های باصطلاح استخوانی چگونه است؟</b></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan" size="4">تتیجه جراحی بینی استخوانی چیست؟همانطور که گفته شد بینی های استخوانی دارای پوستی با پوشش نازک و یا متوسط هستند. مزیت پوست آنها این است که کار هنرمندانه روی بافت سخت یعنی استخوان و غضروف بخوبی قابل مشاهده است، بنابراین تغییرات اگر با دقت کامل و درست انجام شود نتیجه بسیار چشمگیر و قابل توجه است ولب اگر کوچکترین اشکالی وجود داشته باشد، مثلأ لبه یک استخوان کمی تیز باشد براحتی از زیر پوست نازک قابل مشاهده است. برخی جراحان جراحی روی پوستهای نازک را مشکل تر از بینی های گوشتی می دانند. </font><br></p><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></font> text/html 2017-02-04T15:06:04+01:00 ihbnose.ir با مدیریت اکبری روشهای ساده جهت کوچک کردن بینی http://ihbnose.ir/post/1 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font class="text4"><strong><img src="http://files.namnak.com/users/fm/aup/9507/311_pics/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C.jpg" alt="کوچک کردن بینی" title="سریع ترین روش کوچک کردن بینی در خانه +عکس" height="274" width="598"><br><br></strong></font><font color="#FF0000"><b>کوچک کردن بینی یکی از دغدغه هایی است که امروزه اکثر مردم با آن مواجه هستند اما با روشی ساده می توانید بینی خود را تا حدود زیادی به فرم دلخواهتان درآورید.</b></font><br>&nbsp;اگر هزینه گزاف اعمال جراحی زیبایی بینی را ندارید؟ اگر از عوارض اعمال جراحی بینی می ترسید؟ اگر می خواهید با کمترین هزینه بهترین نتیجه رابگیرید ! و ...&nbsp; ما روش جادویی کوچک کردن بینی به طور طبیعی و در خانه را به شما پیشنهادمی کنیم. <br>&nbsp;ما باید نسبت به بینی و سلامت ان حساس باشیم چرا که اهمیت تنفس از طریق بینی و تأثیر شگرف ظاهر بینی بر روی چهرۀ فرد بیانگر این است که جراح بینی باید علاوه بر برخورداری از دانش لازمه از تجربۀ کافی نیز برخوردار باشد بینی فقط مجرایی برای عبور هوای استنشاقی نیست بلکه بینی ضمن عبور هوای استنشاقی آن را کاملاً تمیز، گرم و مرطوب می نماید و بدیهی است انسداد بینی فرد را از این امتیازات محروم می سازد.&nbsp; <br>این روش جادوئی جهت کوچک کردن بینی و خوش فرم کردن طبیعی آن به کار میرود.&nbsp; اگر شما هم جزو آندسته ازافراد هستید که از ظاهر بینی خود راضی نیستید و به نظرتان بزرگ است، به جای رفتن زیرتیغ جراحی با این محلول خانگی بینی خود را به سرعت کوچک کنید.</font><font color="#FF0000"><strong><br><br></strong></font><div align="center"><strong><font color="#FF0000">توجه روش های زیر&nbsp; از منابع معتبر تنها برای اشنایی شما با این روش های کوچک کردن گفته شده است و این سایت هیچگونه مسولیتی در قبال هرگونه مسله ای مسولیتی ندارد</font><br></strong></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><br>اولین روش :<br><font color="#990000">کوچک کردن بینی با بخور :&nbsp; </font></b>با بخور دادن منافذ پوست باز شده و چربی ها با مصرف اکسیژن سوخت و ساز پیدا می کند. بخوردادن بینی باعث کاهش چربی و گوشت های این منطقه از بینی می شود و بینی می تواند به فرم دلخواه و مناسبی در بیاید. <br>&nbsp;گفتنی است حتما پس از بخور دادن بینی را زیر آب یخ بگیرید و مدتی بگذارید تا وقتی که احساس کنید بینی تان سفت شده است، این کار باعث جلوگیری از افتادگی بینی می شود.</font><strong><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">دومین روش:</font><br><font face="Mihan-Yekan" color="#CC0000" size="4">محلول رنجبیل و سرکه: </font></strong><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای درست کردن محلول به یک قاشق چایخوری خمیر دندان، یک قاشق چایخوری زنجبیل تازه و یک قاشق غذاخوری سرکه سیب نیاز دارید.&nbsp;&nbsp; تمام مواد را با هم مخلوط مخلوط کنید و آنگاه به مدت 30 دقیقه بر روی بینی خود قرار دهید، قبل از استفاده از محلول، بینی را با آب و صابون شسته و خشک کنید.&nbsp;&nbsp; پس از نیم ساعت ترکیب را توسط آب گرم از روی بینی خود پاک کنید و نیز می توانید از کرم مرطوب کننده برای جلوگیری از خشکی پوست خود استفاده کنید.</font><strong><br><font size="4"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></font></strong><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>1* </b>اگر پوست‌تان چرب است و زود براق می‌شود پنکیک بیشتری روی قسمت‌های براق بزنید. می‌توانید از کاغذهای مخصوص جذب چربی صورت نیز استفاده کنید. این کاغذهای رولی را می‌توانید از لوازم آرایشی‌فروشی‌ها بخواهید. همچنین می‌توانید از محصولات شست‌وشو و کرم‌های کاهش‌دهنده برق صورت استفاده کنید. هیچ وقت روی بینی‌تان از پنکیک ها و پودرهای شاین‌دار استفاده نکنید.<br><br><b>2* </b>اگر روی بینی‌تان جوش‌های سرسیاه دارید با استفاده از چسب‌های مخصوص یا کرم‌های اسید میوه زیر نظر پزشک آنها را برطرف کنید تا بینی زیباتری داشته باشید. فشار دادن این جوش‌ها باعث چرکی شدن آنها و بزرگ‌تر شدن بینی‌تان می‌شود!<br><b>3*</b>موهای‌تان را خیلی توی صورت نریزید تا بینی‌تان را پنهان کنید زیرا هرقدر صورت کوچک‌تر نشان داده شود بزرگی بینی بیشتر به چشم می‌آید. به موهای‌تان حجم بدهید و با استفاده از کلیپس آن را پشت سر جمع کنید.<br></font></font>